מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד וניתוח מידע - 046193

046193 - עיבוד וניתוח מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  046202 עיבוד וניתוח מידע       מקצועות זהים


מבוא לנושאי הפקת מידע מנתונים ושיטות למידה לא מפוקחת. יסודות בהסקה סטטיסטית: אמידה פרמטרית ולא-פרמטרית, בדיקת השערות. עיבוד ראשוני של נתונים. בחירת מאפיינים. שיטות להורדת מימדיות: ניתוח רכיבים עיקריים, פירוק ערכים סינגולריים, הרחבות לא-לינאריות. מדדי מרחק ודימיון בין פריטי מידע. אלגוריתמים לאשכול. זיהוי שכיחות וקשר, וזיהוי חריגים. יישומים מייצגים

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר את בעיות היסוד בניתוח מידע.
2. להסביר וליישם שיטות סטטיסטיות להערכת פרמטרים ובדיקת השערות מתוך מידע
3. להסביר וליישם שיטות בסיסיות לבחירת מאפיינים.
4. להסביר וליישם אלגוריתמים להורדת ממדיות מידע.
5. להסביר וליישם אלגוריתמים לזיהוי שכיחות וקשר.
6. להסביר וליישם אלגוריתמים לאשכול נתונים.
7. להסביר וליישם אלגוריתמים לניתוח וזיהוי חריגים במידע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015   c aggrawal data mining the textbook, springer
2011 morgan kaufmann i.h wittens e. frank and m.a. hall. data mining practical machine learning tools and techniques, 3rd
2011 morgan kaufman j. han, m kamber and j. pei, data mining concepts and techniques
2011 cambridge n. japkowicz and m. shah, evaluating learning algorithms,
2004 springer l. wasserman all of statistics

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:28:21