מקצוע מידע על מקצוע : תכן מסננים אנלוגיים - 046189 (Previous)

046189 - תכן מסננים אנלוגיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או
 
  044137 מעגלים אלקטרוניים       מקצועות צמודים


פונקציות רשת למימוש מסננים פסיביים ואקטיביים, דרגות סינון מסדר ראשון ושני, מבוא לשיטות קירוב של פונקציות תמסורת, מסנני butterworth, מסנני chebychev, מסנני chebychev, מסננים פסיביים, מסנני rc op-amp, סימולציה של סלילים, מסנני cmos gm-c, מסנני current mode, מסנני switch-cap, מסננים מפולגי לתדרים גבוהים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להבין את השיקולים בתכנון מעגל אנלוגי ככלל ומסננין אנלוגיט בפרט.
2. לנתח רשתות פסיביות ( rc, rl, rlc ) ולממש אותן מפונקציות אימפדנס או דמיטנס.
3. לנתח טופולוגיות בסיסיות של מסננים אקטיביים מסדר 1 (בלינארי) ומסדר 2 (ביקואד) ולהשתמש בפונקציות קירוב לתכנון מסננים פסיביים, אקטיביים ומפולגים ושיטות סינתזת המסננים.
4. לתכנן מסננים לתדרים גבוהים המבוססים טכנולוגיית cmos וידעו להשתמש בסליל פלנרי לצורך תכנון מסננים פסיביים ולתכנן סליל אקטיבי לשימוש יעיל בתכני מסננים.
5. לנתח מסננים אנלוגיים לצורך בדיקת רגישותת הפרמטרטים שלהם.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: איתמר מלמד
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
304
305
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 24.07.2022 א
601
602
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 09:30-11:30 א ד"ר דיסקין אלכסיי הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 11:30-12:30 א מר מלמד איתמר תרגול 11

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:49:36