מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות הספק ורשת חכמה - 046042 (Current)

046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או
 
  044195 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סקירת מבנה רשת ההספק, מקורות אנרגיה ומקורות מתחדשים. מושגי יסוד במערכות הספק, שנאים, גנרטור סינכרוני, חיבור מקבילי ולרשת קשיחה. קווי תמסורת זרימת ההספק במצב המתמיד בקרת הספק, תדר , מתח הספק עיוור, היבטים כלכליים, מבוא לרשת חכמה.

תוצאות למידה
הדגש בקורס הוא על מערכת ההספק כמכלול. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים:
1. זווית ראייה רחבה על מערכות הספק תוך דיון בעקרונות הבסיסיים של רשתות הספק והתקנים מרכזיים להמרת אנרגיה חשמלית. תוצאות למידה: מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים זווית ראיה רחבה על מערכות הספק תוך דיון בעקרונות הבסיסיים של רשתות הספק והתקנים מרכזיים להמרת אנרגיה חשמלית.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: אביעד נבון
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
09:00-12:00 ג 14.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 09:30-12:30 ד פרופ'ח לברון יואש הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 08:30-09:30 ד מר נבון אביעד תרגול 11
 
        פרופ'ח לברון יואש הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 mcgraw- hill john grainger and william stevenson jr power system analysis

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:52:06