מקצוע מידע על מקצוע : רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - 046005 (Previous)

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות קדם
  236334 מבוא לרשתות מחשבים     או
 
  236341 תקשורת באינטרנט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס המשך ברשתות. גישת מעלה-מטה. שכבת היישום: עקרונות, http and web, dns, יישומי p2p. שכבת ההובלה:udp,tcp, בקרת זרימה, בקרת צפיפות ב-tcp.שכבת הרשת: קווים וירטואליים, ip, כתובות 4ipv. ניתוב: עקרונות ואלגוריתמים, bellman-ford-distance vector,link state, ct, pif,pi , ניתוב אופטימלי,ניתוב באינטרנט,bgp, ospf, rip. נושאים מתקדמים ברשתות כגון: רשתות וירטואליות ברשתות מרכזי מידע, רשתות מוגדרות תוכנה ( sdn ).


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: עידו יחזקאל
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
101
102
103
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 13.07.2022 א
304
305
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 20.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 13:30-15:30 ב פרופ' אורדע אריאל הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 15:30-16:30 ב מר יחזקאל עידו תרגול 11
 
        פרופ' אורדע אריאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 pearson j.f. kurose,k.w. ross computer networking,a top-down approach

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:29:35