מקצוע מידע על מקצוע : תכן וניתוח אלגוריתמים - 046002 (Current)

046002 - תכן וניתוח אלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236343 תורת החישוביות      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      


אלגוריתמים מתקדמים בתורת הגרפים: גרפים מכוונים, בעיות זרימה, בעיות כיסוי וצביעה. מחלקות ,p ו-np רדוקציות פולינומיות, np - שלמות אלגוריתמי קירוב. שיטות אלגוריתמיות מתקדמות נוספות.


הערות
מתרגלת ובודקת תרגילים: שיר כהן
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ב 01.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
606 אולמן 14:30-16:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 11
606 אולמן 16:30-17:30 ב גב כהן שיר תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2099273 1990 mit press t.h. cormen, c.e. leiserson t.h. cormen, c.e. leiserson .introduction to algorithms
  1988 addison wesley r. sedgewick algorithms
73033 1979 freeman .g. michael and d. jonson computers and intractability: a guide to the theory of np-completeness

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:27:02