מקצוע מידע על מקצוע : התקני הספק משולבים - 045232

045232 - התקני הספק משולבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים   (   מקצועות קדם
) 044231 התקנים אלקטרוניים 1 ו -    
 
  046235 התקני הספק משולבים       מקצועות זהים


אפליקציות להתקני הספק משולבי cmos. רכיבי הספק פאסיביים ואקטיביים משולבי cmos. מעגלי ניהול הספק בסיסיים. boost-buck. מעגלי ניהול הספק משולבים: שיקולים וחלופות לפיתוח soc לעומת תכנון board לרכיבים בדידים. ldmos משולב cmos גבול הסיליקון, עקומת rdson-bv ועקרונות פריצתה, "צמתות-על", resurf, מערכות power-rf משולבות cmos. מנגנוני כשל ו-soa.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley vitezslav benda, duncan a. grant vitezslav benda, duncan a. grant power semiconductor
2003 wiley mohan, tore m. undeland, william p. mohan, tore m. undeland, william p. power electronics: converters, applications and design, 3rd ed.
1981 wiley simon m. sze physics of semiconductor devices 2nd ed.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:36:30