מקצוע מידע על מקצוע : יזמות בהנ.אלקטרונ.,מחשבים ותקשורת - 045000 (Current)

045000 - יזמות בהנ.אלקטרונ.,מחשבים ותקשורת
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096815 יזמות וקנין רוחני       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יעסוק בהקנית רקע וכלים עסקיים, חשבוניים, משפטיים, שיווקיים וניהוליים, לסטודנטים בהנדסת חשמל ומחשבים שישתלבו בעתיד בתעשית ההיי-טק, החיוניים ליזמות של מוצרים וחברות. הקורס יתן דגש על שימוש פרקטי בכלים כאלו ושילובם ביזום ומיצוב של מוצרים וחברות בתחום תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות לסטודנטים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:17:26