מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בעיבודים גרפיים - 044347

044347 - מעבדה בעיבודים גרפיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    4     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044345 עיבודים גרפיים במחשב       מקצועות קדם
 
  234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236328 פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ'      


יבוצע פרוייקט על ציוד גרפי ע"י סטודנטים יחידים או בקבוצות קטנות.


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 13:15:42