מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094226 מבוא לאלגוריתמים      


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
מתרגלים: רועי רשף(גם אחראי), בן קרצו
(גם אחראי), אוראן רוזנברג וניקי
דברשוילי
בודקי תרגילים: אורי גדות וחגי מיכאלי
תרגול 12 בימי שלישי, ,13.30-14.30
יועבר בזום
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
603
604
606
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 21.07.2022 א
307
310
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 29.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
231 אמדו 10:30-12:30 ב פרופ'ח טל עדו הרצאה 10 11
301 אולמן 15:30-16:30 ב מר קרצו בן תרגול 11
 
231 אמדו 10:30-12:30 ב פרופ'ח טל עדו הרצאה 10 12
    13:30-14:30 ג גב רוזנברג אוראן תרגול 12
 
231 אמדו 10:30-12:30 ב פרופ'ח טל עדו הרצאה 10 13
704 אולמן 10:30-11:30 ה מר רשף רועי תרגול 13
 
231 אמדו 10:30-12:30 ב פרופ'ח טל עדו הרצאה 10 14
352 בנ.מאייר 08:30-09:30 ב מר דברשוילי ניקי תרגול 14
 
        פרופ'ח טל עדו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 04:41:09