מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268 (Current)

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094226 מבוא לאלגוריתמים      


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
מתרגלים: רועי רשף(גם אחראי), בן קרצו
(גם אחראי), אוראן רוזנברג ויפתח
אדלשטיין
תרגול 21 ביום רביעי, ,11.30-12.30
יועבר בזום.
בודקי תרגילים: אורי גדות וחגי מיכאלי
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 07.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 טאוב 13:30-15:30 א ד"ר רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 11
303 אולמן 17:30-18:30 ג מר אדלשטיין יפתח תרגול 11
 
9 טאוב 13:30-15:30 א ד"ר רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 12
507 אולמן 14:30-15:30 ד מר רשף רועי תרגול 12
 
9 טאוב 13:30-15:30 א ד"ר רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 13
305 אולמן 11:30-12:30 ה מר קרצו בן תרגול 13
 
803 אולמן 14:30-16:30 ג פרופ'ח טל עדו הרצאה 20 21
    11:30-12:30 ד גב רוזנברג אוראן תרגול 21
 
803 אולמן 14:30-16:30 ג פרופ'ח טל עדו הרצאה 20 22
305 אולמן 10:30-11:30 ה מר קרצו בן תרגול 22
 
        פרופ'ח טל עדו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:14:52