מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - 044252 (Current)

044252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  044145 מערכות ספרתיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים      
  104952 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      
  234145 מערכות ספרתיות      
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      
  234262 תכן לוגי      


אלגברה בוליאנית, המודל הספרתי. פונקציות מיתוג. שערים לוגיים ומערכת שלמה. הטרנזיסטור כמתג. מעגלים צירופיים וסדרתיים. המתודולוגיה הסינכרונית. מכונות מצבים. נקודה צפה. קודים לתיקון שגיאות. שפה לתיאור חומרה. מכונת פון נוימן, סט הפקודות, אופני מיעון, קפיצות. מחסנית וקישור שגרות. פסיקות. מעבד מצונר. זמן פעולה מול תפוקה. תלויות בקרה ותלויות מידע.


הערות
סדנאות רשות, לבחירתכם אחת מהר"מ:
ימי א', ,10.30-12.30 תועבר בזום
ימי א', ,12.30-14.30 אולמן 301
ימי ב', ,12.30-14.30 אולמן 601
ימי ב', ,14.30-16.30 אולמן 701
ימי ד', ,08.30-10.30 אולמן 603
ימי ד', ,16.30-18.30 אולמן 506
ימי ה', 14.30 : ,12.30 אולמן 503
מתרגלי הסדנאות: אליקים זלוטניק,
יעקב שמידמן ומיכאל פלדמן (גם אחראי)
מתרגלים: ג'לאל אבו אחמד וואי,
נתן פלד(גם אחראי), אלעד הדר, אורי
ליניאל, מורן שרולניק, זאב צוקרמן
ואיתמר יקותיאל
תרגול 24 בימי חמישי, ,8.30-10.30
יועבר בזום.
בודקי תרגילים: עבד קאדרי ואסיל עומר
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.02.2023 א
  ה 09.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
301 אולמן 10:30-12:30 א מר פלד נתן תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
503 אולמן 08:30-10:30 ב מר ליניאל אורי
מר זלוטניק אליקים
תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
302 אולמן 14:30-16:30 ב פרופ' יקותיאל איתמר תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 10 14
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
506 אולמן 14:30-16:30 ד מר צוקרמן זאב אברהם תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 10 15
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
501 אולמן 12:30-14:30 ה גב' שקולניק מורן תרגול 15
 
280 בנ.מאייר 15:30-19:30 ג ד"ר קציר ניר הרצאה 20 21
302 אולמן 14:30-16:30 א מר פלד נתן
פרופ' פלדמן מיכאל
תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 15:30-19:30 ג ד"ר קציר ניר הרצאה 20 22
302 אולמן 12:30-14:30 ב מר הדר אלעד
מר שמידמן יעקב
תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 15:30-19:30 ג ד"ר קציר ניר הרצאה 20 23
302 אולמן 12:30-14:30 ג מר אבו אחמד ואו גלאל תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 15:30-19:30 ג ד"ר קציר ניר הרצאה 20 24
    08:30-10:30 ה מר פלד נתן תרגול 24
 
        ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 40 40
          תרגול 40
 
        ד"ר דובקין רוסטיסלב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 morgan kaufmann david harris, sarah harris digital design and computer architecture 2nd ed.
2011 morgan faufmann john l. hennessy, david a. patterson computer architecture: a quantitive approach 5th ed.

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:57:05