מקצוע מידע על מקצוע : התקנים אלקטרוניים 1 - 044231 (Current)

044231 - התקנים אלקטרוניים 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה     או
 
  044137 מעגלים אלקטרוניים       מקצועות צמודים
  044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים      


1. קבל mos: חזרה על מושגי בסיס במוליכים למחצה, כולל ניתוח דיודה וקוואזי רמות פרמי. חישוב תופעות שפה כתלות בפוטנציאל השטח ורמת פרמי (משואת פואסון). קבל mos לא אידאלי, מחסור שער, פונקצית עבודה, מטענים ומלכודות בתחמוצת. אפייני ( v ) c בתחומי הפעלה שונים. מודל גנרציה ורקומבינציה לפי srh, ומהירות רקומבינציה משטחית. התנהגות בזמן של קבל mos - מחסור עמוק ומדידת זמן חיים.
2. התקן mos עם 3 הדקים: קבל מבוקר-צומת, קווזי רמות פרמי. אפקט המצע.
3. טרנזיסטור mos עם 4 הדקים: האופינים בתחום לינארי, רוויה ותת הולכה. התקני ccd. הנחתת הניידות ( universal mobility )ורווית מהירות ( velocity saturation ). תעלה קצרה: התקצרות התעלה ( clm ) ותלות vt באורך ( dibl ). תופעות אלקטרונים חמים - btbt ו: impact lonization. זרם בשער ובעיות אמינות snapback, latchup tddb.
4. הנדסת התקני mos: תהליך cmos סטנדרטי. אופטימיזציה של טרנזיסטור mos.
5. מעבדות: השתתפות חובה:מדידת מוליכות ואפקט הול (ניסוי ון-דר-פאו), ניסוי היינס שוקלי, מדידה ואפיון קבל mos, מדידה ואפיון טרנזיסטור mos.


הערות
מתרגלת: לישי שהם (גם אחראית)
בודקת תרגילים: שקד כספי
מדריכי מעבדה: לישי שהם, שקד כספי,
עמנואל בר, ד"ר מריה בסקין ודנה כהן
אזרזר
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
13:00-16:00 ב 06.02.2023 א
  ב 27.02.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 09:30-11:30 ב ד"ר ילון עילם הרצאה 10 11
        גב שהם לישי
גב כהן אזרזר דנה
מר בר עמנואל
גב כספי שקד
ד"ר בסקין מריה
מעבדה 11
354 בנ.מאייר 11:30-12:30 ב גב שהם לישי תרגול 11

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:18:32