מקצוע מידע על מקצוע : אותות אקראיים - 044202 (Current)

044202 - אותות אקראיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  084733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל      


חזרה על מושגים בסיסיים בהסתברות. שערוך. תהליכים אקראיים בזמן רציף ובזמן בדיד. תהליכים אקראיים גאוסיים. מעבר אותות במערכות לינאריות. אנליזה ספקטרלית. סינון לינארי. רעשים פיסיקליים במערכות, מקורות רעש ברשתות חשמליות. תהליכי מרקוב.


הערות
סדנאות רשות, לבחירתכם אחת מהר"מ:
ימי ב', ,09.30-10.30 מאייר 352
ימי ד', ,09.30-10.30 אולמן 305
ימי ד', ,17.30-18.30 מאייר 352
מתרגלי הסדנאות: בת שבע איינבינדר,
אב זיסלמן ויונתן שדמי
מתרגלים: חן זנו(גם אחראי), עידו כהן,
יונתן שדמי ואב זיסלמן
בודק תרגילים: זהר רימון
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 08:30-09:30 ב גב זיסלמן אב תרגול 11
 
351 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 12
507 אולמן 10:30-11:30 ג מר זנו חן תרגול 12
 
351 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 13
352 בנ.מאייר 16:30-17:30 ד מר שדמי יונתן תרגול 13
 
202 אולמן 09:30-11:30 ה פרופ'ח מיכאלי תומר הרצאה 20 21
353 בנ.מאייר 08:30-09:30 ג גב איינבינדר בת-שבע
מר זנו חן
תרגול 21
 
202 אולמן 09:30-11:30 ה פרופ'ח מיכאלי תומר הרצאה 20 22
305 אולמן 08:30-09:30 ד מר כהן עדו תרגול 22
 
        פרופ'ח מיכאלי תומר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:16:58