מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעבוד ספרתי של אותות - 044198 (Current)

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


דגימה ושחזור. התמרת פורייה דיסקרטית ( dft ) קונבולוציה מעגלית. אלגוריתמים לחישוב יעיל של dft. אנליזה ספקטרלית. מבוא לתכן מסננים ספרתיים. פאזה לינארית מוכללת. תכן מסננים בעלי תגובת הלם סופית ( fir ). תכן מסננים אנלוגיים ומסננים ספרתיים בעלי תגובת הלם אינסופית ( iir ). מערכות מרובות קצבים, דצימציה ואינטרפולציה.


הערות
סדנת רשות:
ימי ד', ,08.30-10.30 אולמן 309
מתרגל הסדנאות: רון מויסייב
מתרגלים: רון מויסייב (גם אחראי),
חן זנו ואמיתי בר
תרגילי מחשב: בריין שמיאל
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 02.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ'ח טלמון רונן הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 08:30-09:30 ג מר מויסייב רון תרגול 11
 
311 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ'ח טלמון רונן הרצאה 10 12
351 בנ.מאייר 14:30-15:30 ד מר בר אמתי תרגול 12
 
311 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ'ח טלמון רונן הרצאה 10 13
351 בנ.מאייר 13:30-14:30 ה מר זנו חן תרגול 13
 
        פרופ'ח טלמון רונן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1975 pientice hall a.v. oppenheim r.w. schafer digital signal processing
  1979 mcgraw-hill andreas antoniou digital filters: analysis and design

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:39:27