מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות הספק ורשת חכמה - 044195

044195 - מבוא למערכות הספק ורשת חכמה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או
 
  046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סקירת מבנה רשת ההספק, מקורות אנרגיה ומקורות מתחדשים. מושגי יסוד במערכות הספק. שנאים. גנרטור סינכרוני, חיבור מקבילי ולרשת קשיחה. קווי תמסורת, זרימת ההספק במצב המתמיד. בקרת הספק, תדר, מתח, הספק עיוור. היבטים כלכליים, מבוא לרשת חכמה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 wiley b.m. weedy et al electric power sys.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:04:16