מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה 2 - 044192

044192 - מערכות בקרה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044191 מערכות בקרה 1   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    
 
  046192 מערכות בקרה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משוב מצב והצבת קטבים. משחזר מצב. צורה סטנדרטית למערכות לא מינימאליות. יציבות במובן ליאפונוב ומשוואת ליאפונוב. בקרה אופטימאלית: מבוא, בקר lq. מסנן קלמן. מבוא לבקר lqg ולבקרה אופטימאלית בתחום התדר. חזאי סמית למערכות עם השהיה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1980 prentice hall kailath t. linear systems
1984 prentice hall phillips c.l. and nagle h.t. digital control sys. and analogic design

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:26:31