מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה 1 - 044191 (Current)

044191 - מערכות בקרה 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או
 
  034040 מבוא לבקרה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


חזרה על תיאור מתמטי של מערכות לינאריות. לינאריזיציה במרחב המצב. מאפייני התגובה הדינאמית ותגובת התדר. קריטריון נייקויסט ליציבות. שרטוט המיקום הגיאומטרי של השורשים. שגיאות המצב המתמיד. בקרי pid. תכן רשתות תיקון בתחום התדר ובגישת מיקום השורשים. מגבלות תכן. מימוש בקרים ספרתיים. מערכות מצב: קונטרולביליות, אובזרווביליות, מינימאליות, צורות קנוניות, הצבת קטבים.


הערות
מתרגל: רון אופיר
בודקת תרגילים: חן בר
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 08.02.2023 א
  ב 13.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ' שימקין נחום הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 16:30-17:30 ב
301 אולמן 13:30-14:30 ג מר אופיר רון תרגול 11
 
        פרופ' שימקין נחום הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 adisson wecley g.f. franklin, j.d. powell, a. emamil feedback control of dynamic systems
1981 mcgrow hill, 2nd ed. d'azzoj.j. and houpis c.h. linear control sus. aualikys and disigen, conventi

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:23:04