מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044130

044130 - אותות ומערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044131 אותות ומערכות      
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094341 מערכות בקרה לינאריות      
  274139 מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב      
  236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב      
 
  274138 שיטות כמותיות במדעי הרפואה א'       מקצועות מכילים


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. פרקים מתוך מגוון הנושאים הבא: משוואות הפרש, הרחבות של התמרת פוריה, מסננים, אפנון.


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:56:12