מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרוניקה פיסיקלית - 044124 (Current)

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
 
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116217 פיסיקה של מצב מוצק      


תכונות נדרשות של התקנים מודרניים, יסודות של פיסיקה סטטיסטית: מצבי מיקרו ומאקרו, שווי משקל תרמי, הגדרת טמפרטורה, העברת חום וחלקיקים בין מערכות, סוגי חלקיקים והתפלגותם. מבנה גבישים. חומרים אלקטרוניים אמורפיים וגבישים (תלת-, דו- וחד ממדיים). תנע גבישי. תנודות סריג ופונונים. תהליכי פיזור, התקנים חדשים והפרמטרים האופייניים שלהם.


הערות
מתרגלים: ג'לאל אבו אחמד ואוי (גם
אחראי), נדב לנדאו ודימטרי פאנה
בודק תרגילים: מיכאל נגלי
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 01.02.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ה פרופ'ח חייט אלכסנדר הרצאה 10 11
343 פישבך 12:30-14:30 ג מר פאנה דמיטרי תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ה פרופ'ח חייט אלכסנדר הרצאה 10 12
352 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד מר לנדאו נדב תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ה פרופ'ח חייט אלכסנדר הרצאה 10 13
702 אולמן 12:30-14:30 א מר אבו אחמד ואו גלאל תרגול 13
 
        פרופ'ח חייט אלכסנדר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:56:04