מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות תכנה - 044101 (Current)

044101 - מבוא למערכות תכנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234117 מבוא למדעי המחשב ח'       מקצועות קדם
 
  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234122 מבוא לתכנות מערכות      
  234124 מבוא לתכנות מערכות      


השלמת נושאים בתכנות c: רשומות, ניהול זיכרון, פוינטרים לפונקציות, מודולים, מימוש מבני נתונים (רשימות מקושרות, מחסנית, עצי חיפוש), תכנות מונחה עצמים (מחלקות, תבניות, הורשה, פולימורפיזם) stl ולימוד שפת ++c. סביבת unix, כלים ומנגנונים, מערכת הקבצים, תהליכים, תכנות בשפת bash. מתודולוגיה של פיתוח ותחזוקת תוכנה.


הערות
סדנת רשות: ימי ד', ,09.30-10.30
אולמן 708
מתרגל הסדנא: יואב כהן
מתרגלים: אלון רשלבך (גם אחראי),
איגור דה-פאולה
בודק תרגילים: עודד נאור
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 22.02.2022 א
  ו 18.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 14:30-16:30 ג מר ליפשיץ פבל הרצאה 10 11
503 אולמן 08:30-09:30 ד מר דה-פאולה איגור תרגול 11
 
352 בנ.מאייר 14:30-16:30 ג מר ליפשיץ פבל הרצאה 10 12
504 אולמן 12:30-13:30 ה מר כהן יואב
מר רשלבך אלון
תרגול 12
 
        פרופ'ח זילברשטיין מרק הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 prentice hall b. kernigham and d. ritchie the c programing language (ansi)
1991 the benjamin/cummings publishing company g. booch object oriented design with applications
1992 prentice hall m.t. skinner the c++ primer-agentle introduction to c++
1984 prentice hall b.w.k. kernigham and r. pike the unix programming environment
1991 harper collins publishers h.r.lewis and l. denenberg data structures and their algorithms

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:39:44