מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל - 044098

044098 - מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044102 בטיחות במעבדות חשמל   (   מקצועות קדם
  084737 מערכות דינמיות ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  044102 בטיחות במעבדות חשמל   ( או
  084737 מערכות דינמיות ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
 
  034022 מבוא למכטרוניקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'      
  034034 הנע חשמלי      
  044099 מעבדה בהנדסת חשמל      
  044108 מבוא להנדסת חשמל 1ת'      
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
 
  044105 תורת המעגלים החשמליים       מקצועות מכילים


אלגברה בוליאנית, מפות קרנו, לוגיקה סדרתית. המעגל החשמלי - מושגי יסוד, חוקי קירכהוף, מעגלי התנגדות, משפטי רשת. אדמיטנס ואימפדנס, תופעות מעבר סדר ראשון וסדר שני. פאזורים, מצב סינוסי מתמיד, מסננים. שנאים, דיודה, מגברי שרת. טרנזיסטורים מסוג ביפולרי, תוצא שדה, וכוח. ניסויי מעבדה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 upper saddle river hambley, allan r. electrical engineering

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:17:54