מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה של מערכות ביולוגיות 1 - 040713

040713 - אנליזה של מערכות ביולוגיות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:26:52