מקצוע מידע על מקצוע : ננואופטיקה ומבני" אופט" מחזוריים - 036070 (Current)

036070 - ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  035052 אופטיקה לינארית ויישומים 1   (   מקצועות קדם
) 114210 אופטיקה ו -    
 
  046055 ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אופטיקה שדה קרוב, מגבלת הרזולוציה וגלים דועכים, מבנים תת-אורך גל, מטה-חומרים אופטיים מבוססים על ננומבנים, גלי שטח, פלזמונים, פונון-פולריטון, מבנים מחזוריים ומבנים תלויים במרחב, פליטה תרמית בשדה הקרוב, אופטיקה וקטורית (פרמטרי סטוק, מטריצות מולר וגו'נס, כדור פואנקרה), מבנים ננומטריים תלויי קיטוב, אופטיקה של שכבות מתכת דקות, פאזות גאומטריות במבנים ננומטריים, שימושים לננופוטוניקה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
440 דייויס 14:30-16:30 ד פרופ' חסמן ארז הרצאה 10 11
440 דייויס 16:30-17:30 ד מר גורובוי ולדי תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 springer seriesin optical sciences s. kawata, m. ohtus, m. irie nanooptics
2006 cambridge university l. novotny and b. hecht principles of nano-optics
2003 marcel dekker, inc., d. goldstein polarized light

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:14:13