מקצוע מידע על מקצוע : גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2 - 036045

036045 - גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036020 גאומטריה חישובית ומודלים לתיב"ם 1       מקצועות קדם
 
  236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תיכנון לייצור של עקומות ומשטחים המבוססים על ייצוג פולינומיאלי ופרמטרי: b- splines, nurbs. שיטות אינטרפולציה לעקומות ומשטחים. התאמת משטחים מרוכבים. שיטות להעלאת והורדת דרגה של משטח. בניית משטחים ע"י פעולות משיכה ועירבול. אלגוריתמי חיתוך בין משטחים פרמטריים. משטחים מהוקצעים. פעולות בוליאניות על משטחים פרמטריים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
0122490525   1987 morgan kaufman publishing r.h bartels, j.c. beatty, b.a. barsky an intr. to splines for use in comp. graphics
0934613273 חובה 1993 academic press, inc. g. farin, curves and surfaces for cagd

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:50:48