מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2 - 036016

036016 - שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1       מקצועות קדם
 
  019140 אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בעיות תנאי שפה: אנליזת אלמנטים סופיים לבעיות בהן הפתרון סינגולרי, בעיות הכוללות שכבות גבול ואילוצים. ניסוחים מעורבים, היברידיים ומעורבים - היברידיים. בעיות תנאי התחלת שפה: אלמנטים סופיים במרחב והפרשים סופיים בזמן, אלמנטים סופיים בזמן ובמרחב, אנליזה מודלית.


נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:33:39