מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2 - 036002

036002 - שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036001 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1       מקצועות קדם
 
  088104 מתמטיקה שימושית בהנדסה אוירונוטית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פונקציות מיוחדות ופתרון של משוואת מעבר חום ומשוואת גלים. התמרות אינטגרליות, התמרת לפלס, התמרת פוריה. שיטות ווריאציוניות, כופלי לגרנג'. בעיות עם תנאי שפה משתנים ותנאי שפה טבעיים. שיטת ריילי - ריץ.

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט ידע:
1. לנסח ולפתור בעיות ווריאציוניות פשוטות.
2. לפתח טורי פוריה מוכללים עבור משוואות גלים וחום
3. לפתור משוואות חום, גלים ולפלס בעזרת התמרות אינטגרליות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002319520 חובה 2011 wiley e. krevszig advanced engineering mathematics
002161079   1995 mcgraw-hill c.r. wvlie advbanced engineering mathematics

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:46:51