מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרויקטים - 035046

035046 - ניהול פרויקטים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014931 ניהול פרויקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  074157 ניהול פרויקט הנדסי      
  085237 נושאים בניהול פרוייקט טכנולוגי      
  095140 תכנון פרויקטים וניהולם      
  095141 מבוא לניהול פרויקטים      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      


הכרת שיטות וכלים לניהול פרויקטים הנדסיים. מבוא לתכנון פרויקטים, תזמון פעילויות והקצאת משאבים. הכרת מאפיינים המייחדים פרויקטי פיתוח הנדסיים ודרך ניהולם. הבנת המשמעויות של מחזור חיי פרויקט וכדאיות ההשקעה בפרויקט. שימוש בתוכנת ניהול פרויקטים לביצוע עבודת גמר סמסטריאלית מקיפה והצגתה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 john wiley and sons harold kerzner project management
2004 דיונון שלמה גלברזון, אבי שטוב ניהול פרויקטים

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:38:25