מקצוע מידע על מקצוע : שמושים במבני נתונים - 035015

035015 - שמושים במבני נתונים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות קדם
  234111 מבוא למדעי המחשב     או
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
 
  234218 מבני נתונים 1       מקצועות מכילים


הקדמה. מחרוזות. מערכים. רשומות. רקורסיביות. מחסניות. תורים. עצים. גרפים. מיון. חיפוש.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:15:50