מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לרובוטיקה - 035001 (Current)

035001 - מבוא לרובוטיקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034010 דינמיקה   (   מקצועות קדם
) 034032 מערכות ליניאריות מ' ו -    
 
  036022 תכן ושמוש ברובוטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046212 מבוא לרובוטיקה ח'      
  275314 רובוטיקה רפואית      
 
  236927 מבוא לרובוטיקה       מקצועות זהים


טרנספורמציות גוף-קשיח וטרנספורמציות רוטציה. קינמטיקה ישירה והפוכה. יעקוביאן של הקינמטיקה הישירה. שימוש ביעקוביאן לחישוב כוחות סטטיים ברובוט. תכנון מסלול במרחב המפרקים והקרטזי. שיקולים קינמטיים בתכן מכני של רובוטים. עיון ראשוני בדינמיקה של רובוטים. חיישנים לרובוטים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
430
440
דייויס
דייויס
13:00-16:00 א 05.02.2023 א
      ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
433 דייויס 15:30-17:30 ב פרופ' רימון אילון הרצאה 10 11
433 דייויס 17:30-18:30 ב מר לוין אהרן תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:51:25