מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות - 034058

034058 - הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות מכילים


החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 עמיחי, מהדורה 2 תמר לויתן, אלונה רביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה-הסתברות
1997 עמיחי תמר לויתן, אלונה רביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה-הסקה סטטיסטית
2005 עמיחי תלמה לויתן הסתברות וסטטיסטיקה למדעים
1998 norton freedman d., pisani r. and purves r/ statistics , 3rd ed.
1998 mac millan welpole r.e. and myers r.h. probability and statistics for engineers and scientists

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:33:10