מקצוע מידע על מקצוע : מעבר חום - 034041 (Current)

034041 - מעבר חום
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034013 תורת הזרימה 1   (   מקצועות קדם
) 034035 תרמודינמיקה 1 ו -    
 
  034014 מעבר חום       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  085320 עקרונות מעבר חום למערכות מוטסות      
  315039 מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים      


חוק פורייה. מוליכות תרמית. הולכת חום במוצקים במצב מתמיד ובלתי מתמיד בגיאומטריות שונות. צלעות. הסעת חום למינרית וטורבולנטית בזרימות חיצוניות ופנימיות. משוואת אנרגיה. פתרונות אנליטיים. שכבות גבול דינמית ותרמית. הסעה חופשית. רתיחה. עיבוי. תהליכי קרינה ותכונית. גוף שחור. מעבר חום בקרינה בין גופים אפורים. מחליפי חום.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.02.2022 א
  ג 08.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 קאהן 10:30-13:30 ג   הרצאה 10 11
433 דייויס 15:30-17:30 ג   תרגול 11
 
1 קאהן 10:30-13:30 ג   הרצאה 10 12
433 דייויס 08:30-10:30 ד   תרגול 12
 
1 קאהן 10:30-13:30 ג   הרצאה 10 13
433 דייויס 12:30-14:30 ה   תרגול 13
 
1 קאהן 10:30-13:30 ג   הרצאה 10 14
433 דייויס 10:30-12:30 ד   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 17:17:47