מקצוע מידע על מקצוע : הנע חשמלי - 034034 (Current)

034034 - הנע חשמלי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034022 מבוא למכטרוניקה       מקצועות קדם
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
  044112 הנדסת חשמל 2      
 
  044196 המרת אנרגיה,מקורות אנרגיה מתחדשים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'       מקצועות מכילים


מעגלים מגנטיים. שנאים. התקנים אלקטרומגנטיים. מנועי זרם ישר: עקרון פעולה, מעגל תמורה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי צעד: עקרון פעולה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי זרם-ישר ללא מברשות. שקולים בבחירת מנועים קטנים. מנועי זרם חילופין: יצירת שדה מסתובב, מנועים סנכרוניים, מנועי השראה תלת-פאזיים, מעגל תמורה, אפין מכני, עקרונות בבחירת מנוע. בקרת מיקום ומהירות של מנועי זרם ישר וזרם חילופין.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 05.07.2021 א
  ג 05.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 17:30-19:30 ד ד"ר מורג יהב הרצאה 10 11
433 דייויס 16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
6 קאהן 17:30-19:30 ד ד"ר מורג יהב הרצאה 10 12
433 דייויס 14:30-15:30 ב   תרגול 12
 
6 קאהן 17:30-19:30 ד ד"ר מורג יהב הרצאה 10 13
430 דייויס 13:30-14:30 א   תרגול 13
 
6 קאהן 17:30-19:30 ד ד"ר מורג יהב הרצאה 10 14
430 דייויס 12:30-13:30 ג   תרגול 14


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 wiley smith and dorf circuits, devices and systems 5th ed.

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 04:14:52