מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבקרה ואוטומציה - 034020

034020 - מבוא לבקרה ואוטומציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות קדם
 
  034022 מבוא למכטרוניקה       מקצועות צמודים
 
  034040 מבוא לבקרה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לאוטומציה: מפעילי תנועה וחיישנים. מערכות פנאומטיות והידראוליות. דיאגרמות סולם. מבוא לתורת המיתוג.
מבוא לבקרה: מושגי יסוד בבקרה. שיטות בקרה. פונקציות תמסורת. תגובה סטטית. תגובה דינמית. המקום הגיאומטרי של השורשים. תגובת תדירות. חישוב אנלוגי. מערכות רב חוגיות. שסתומי בקרה. מבנה בקרים.


נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 03:32:17