מקצוע מידע על מקצוע : אנרגיה בבניינים - 019523

019523 - אנרגיה בבניינים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014508 תפקוד פיסי של בנינים       מקצועות קדם
  014516 יסודות קלימטולוגית הבניה     או
  016501 יסודות קלימטולוגית הבנייה     או
  034041 מעבר חום     או
 
  019514 חמום וקרור בנינים באנרגיות טבעיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נושאים: מגזר הבנייה ומשק האנרגיה. בנייה בת-קיימא. מדדים ליעילות אנרגטית של בניינים. נוחות תרמית וראייתית, ואיכות אוויר הפנים. תחיקה ותקינה. יסודות התכן האדריכלי וההנדסי של בניינים ושילוב התכנון האנרגטי בתכנון הכולל של הבניין. מעבר חום, אוויר ומסה בבניינים. שיטות לחישוב אנרגטי של הבנין השלם על בסיס מצב תמידי. שיטות ותוכנות לחישוב תרמי/אנרגטי דינמי של בניינים. תפקוד אנרגטי של בניינים: גורמי תכן: הפניות, קומפקטיות, בידוד תרמי, קיבול חום מוחש-מסה תרמית, קיבול חום כמוס-חומרים משני פאזה, איטום לאוויר, לחות ומעבר מסה, אוורור לילה אמיסיביות - חומרי גמר וצבעים, זיגוג (גודל ותכונות), דפוסי שימוש ובקרה (נוכחות ורמת פעילות, בקרת: תאורה, אוורור, הצללה), גורמי אקלים (קר, מתון, חם ולח, חם ויבש). עקרונות של מערכות משולבות בניין. אינטגרציה ואופטימיזציה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002306536 2009 wiley u. eicker low energy cooling for sustainable buildins

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:58:35