מקצוע מידע על מקצוע : חמום וקרור בנינים באנרגיות טבעיות - 019514

019514 - חמום וקרור בנינים באנרגיות טבעיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  019523 אנרגיה בבניינים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מקורות אנרגיה לא אוזלים. השפעת התכנון והאקלים לניצול פסיבי של קליטת האנרגיה. אגירת אנרגיה תרמית ואיפיונים של השיטות השונות. קירור ספיגה בעזרת קרינת השמש. קירור ישיר על ידי קרינה והסעה לילית ועל ידי אידוי. התאמת שיטות שונות לחימום וקרור פסיביים בסוגי אקלים וצורות בנייה. השפעת שיטות החמום והקירור בעזרת מקורות אנרגיה לא אוזלים על תיכון הבנייה ותיכנון העיר.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:21:51