מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה של מיבנים 1 - 019141 (Previous)

019141 - דינמיקה של מיבנים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014145 תורת החוזק 2       מקצועות קדם
 
  012134 דינמיקה של מבנים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תזוזות, מהירויות ותאוצות יחסיות ומוחלטות. משוואות לגרנז' עבור מערכות דיסקרטיות. מערכות רציפות חופשיות ומאולצות: קורות ופלטות. השפעת הריסון. משוואת הגלים בבעיות חד ממדיות. פתרונות נומריים, מבוא לשיטת האופיינים. שימוש בשיטות וריאציוניות לפתרון תנודות של קורות, עם ובלי השפעת כוח הגזירה. עקרון המילטון. שיטת ריילי ריץ. יישום מחשבים בפתרון בעיות מעשיות.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
506
507
רבין
רבין
13:00-16:00 ד 23.02.2022 א
507 רבין 13:00-16:00 ב 14.03.2022 ב
406 רבין 16:30-19:30 א 03.04.2022 ג

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 רבין 12:30-14:30 ג פרופ'ח לבן אורן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:51:49