מקצוע מידע על מקצוע : כרטוגרפיה ספרתית - 018824

018824 - כרטוגרפיה ספרתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1       מקצועות קדם


יחסים מרחביים-טופולוגיה, קשרים ויחסים, כוונים ומרחקים, היררכיה, הכללה -וקטורית (קו, שטח, פרקטלים), רסטרית, מידע, שמות-מיקום אוטומטי של טקסט ארגון והשמת טקסט, אלגוריתמיקה בגיאומטריה חישובית-חיתוך קווים, יחסי פוליגונים, מודל רשת, ניתוחי מסלול.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 prentice hall c. b. jones geographical information systems and computer cartography
2001 john wiley and sons inc m.n. demers gis modeling in raster ) wse (

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 15:58:13