מקצוע מידע על מקצוע : מבנה נתונים מרחבי למיפוי - 018822

018822 - מבנה נתונים מרחבי למיפוי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014846 מסדי נתונים גיאו-מרחביים       מקצועות קדם
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות מכילים


מבנה נתונים מתקדמים לייצוג מידע מרחבי: עצים,גרפים, ערמות, אלגוריתמים גיאומטריים חישוביים וחקר סיבוכיותם. מבנה נתונים טופולוגיים. יישומים של מבנה נתונים במערכות gis
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 oxford university press p.a.burrough, r.a.mcdonnel principles of geographical information systems
2002 taylor and francis g. konecny geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographical information systems

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 04:55:08