מקצוע מידע על מקצוע : בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה - 018505

018505 - בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014505 חומרי בנייה       מקצועות קדם
 
  016505 בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה       מקצועות זהים


מבנה עץ ותכונותיו המכניות והפיזיקליות. קשר בין מבנה ותכונות מיון וסווג של עצים לפי תכונות מכניות. חיבורים בעץ. לבידים ומוצרי עץ. רכיבים מרוכבים מעץ. הגנת עץ ושימורן. עקרונות תכן מבני עץ. מבנים מעץ.




ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1981 macmillan press h.e. desch timber its structure properties and utilisation
  1980 mcgraw hill d.e. berger design of wood structures

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:02:41