מקצוע מידע על מקצוע : חקירות שדה בגיאומכניקה - 018421

018421 - חקירות שדה בגיאומכניקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016421 חקירות שדה בגיאומכניקה       מקצועות זהים


בדיקת תכונות קרקע באתר, החדרה תקנית, החדרה סטטית של קונוס, בדיקות פרסיומטריות, מדידת דפורמציות, מדידת שינויי שיפוע, מדידות גיאופיזיות, ניסויי העמסה על פלטות וכלונסאות.


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 13:09:27