מקצוע מידע על מקצוע : מיסעות קשיחות - 016712

016712 - מיסעות קשיחות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014718 מבוא לתכן ומסעות תחבורה       מקצועות קדם
  014731 מבוא לתכן מסעות     או
 
  014712 מיסעות קשיחות       מקצועות זהים


במסגרת הקורס ילמדו עקרונות בתכן והתנהגות מיסעות בטון "פשוטות" עם משקים וללא זיון. פרשיות הלימוד כוללות: סקירה של תהליך הביצוע, מכניקה של טבלות נתמכות, תכונות הבטון הטרי והקשוי, תכנון וסידור מישקים, נזקים אופיניים, עקרונות וגישות בתכנון.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002206004 1999 wcb/megraw-hill a.c. ansel ugural stresses in plates and shells
002306965 2008 taylor and francis n. delatte concrete pavement design, consturction, and performance

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:05:07