מקצוע מידע על מקצוע : ניהול חברת בנייה - 016601

016601 - ניהול חברת בנייה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014606 מבוא לניהול הבנייה       מקצועות קדם
 
  014611 תכנון וניהול הביצוע 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  018601 ניהול חברת בנייה       מקצועות זהים


סוגים של חברות בניה, מטרות, תפקידים, חלופות של מבנה ארגוני, מערכות מידע ניהולי בתחומי לוח זמנים, תקציב ואיכות, תכנון אסטרטגי.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:16:49