מקצוע מידע על מקצוע : מיחזור בבניה - 016514 (Previous)

016514 - מיחזור בבניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014316 מבוא להנדסת הסביבה   (   מקצועות קדם
) 014505 חומרי בנייה ו -    
  014326 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקת   ( או
) 014505 חומרי בנייה ו -    


חומרי פסולת בתהליך ייצור הצמנט, חומרי פסולת כתחליף לצמנט, חומרי פסולת כתחליף לאגרגטים טבעיים, שימוש במים ממוחזרים, חומרי מליטה מפסולות תעשיותיות, גבס כחומר לוואי הנוצר בתהליכים כימיים, מיצוק פסולות במערכות צמנטיות, הערכת מחזור חיים משיקויים סביבתיים (lca ) חוקים ותקנות.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
404
405
רבין
רבין
09:00-12:00 ו 16.07.2021 א
406 רבין 13:00-16:00 ג 05.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
509 רבין 11:30-13:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 11 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
0002209199 1997 nayes publications satish chandra waste materials used in concrete manufacturing
0002142849 1992 e and fn spon t.c.hansen recycling of demolished concrete and masonary

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:27:20