מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכניקת הסלע - 016403 (Previous)

016403 - מבוא למכניקת הסלע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1   (   מקצועות קדם
  014405 גיאולוגיה הנדסית ו -    
) 014409 גיאומכניקה ו -    


המקצוע מהווה מבוא בסיסי לתחום של מכניקת הסלע תוך הדגשת הבעיות המעשיות בהנדסת הסלע. שימוש בעקרונות מכניקת הסלע כדי להסביר ולהבין תופעות גיאולוגיות וגיאוטכניות שונות. שימוש בעקרונות מכניקת הסלע/הנדסת סלע בתכנון מבנים הנדסיים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
407 רבין 09:00-12:00 ה 20.02.2020 א
504 רבין 13:00-16:00 ג 17.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
302 רבין 13:30-15:30 ג פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ג מר עומר איתמר מעבדה 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 i. wiley goodman_r. introduction to rock mechanics.
1979 chapman and hall jager j. and cook n.g.w. fundamentals of rock mechanics.

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 12:04:32