מקצוע מידע על מקצוע : זיהום אויר - 016302 (Previous)

016302 - זיהום אויר
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

  124120 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
  125001 כימיה כללית     או
 
  016306 זיהום אויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מזהמי אויר ראשוניים ושניוניים, מקורות ואפקטים, אירוסולים - תכונות פיסיקליות וכימיות. ריאקציות פוטוכימיות, מזהמי אוויר. זיהום אויר גלובלי, פיזור אטמוספרי של מזהמי אויר, מדידות וניטור איכות האויר, טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר, איכות אויר פנים .


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
רבין
רבין
09:00-12:00 ב 12.07.2021 א
407 רבין 09:00-12:00 ה 07.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
505 רבין 14:30-16:30 ד פרופ'ח דובובסקי יעל הרצאה 10 11
505 רבין 16:30-17:30 ד גב פלאח סומיה תרגול 11
 
        פרופ'ח דובובסקי יעל הרצאה 77 77
          תרגול 77
 
510 רבין 10:30-12:30 ד פרופ'ח דובובסקי יעל הרצאה 80 81
510 רבין 16:30-17:30 ד פרופ'ח דובובסקי יעל
מר ארד עידו
תרגול 81

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:04:44