מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאלמנטים סופיים - 016144 (Current)

016144 - מבוא לאלמנטים סופיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים       מקצועות קדם
 
  014144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1      


יסודות של תורת האלסטיות ותורת הפלטות. דיסקרטיזציה של מבנה ומושג האלמנט הסופי. אלמנט סופי של מוט וקורה. אלמנטים מישוריים. אלמנט פלטה, אלמנט תלת-מימדי. טכניקת חישוב באלמנטים סופיים.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
504
רבין
רבין
09:00-12:00 ו 15.07.2022 א
      א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
509 רבין 12:30-14:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 11
507 רבין 16:30-18:30 ג מר אזרוב בוריס תרגול 11
 
509 רבין 12:30-14:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 12
506 רבין 16:30-18:30 ג   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice hall weaver and johnston finite elements for structural analysis

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 15:53:24