מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה יישומית 2 - 015008

015008 - מכניקה יישומית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  015007 מכניקה יישומית 1       מקצועות קדם
  074131 מכניקה יישומית 1     או
 
  014104 תורת החוזק 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034029 מכניקת מוצקים 2      
  034053 מכניקת מוצקים 2מ      
  074132 מכניקה יישומית 2      


מאמצים ועיבורים: מתיחה/לחיצה, גזירה ופיתול. קשרי מאמץ-עיבור, מאמץ נורמלי בכפיפה משופעת, חתך מורכב, גזירה עקב כפיפה, מאמצים מורכבים, דפורמציה אלסטית בכפיפה, תיאוריות כשל, קורות ומסגרות בלתי מסוימות. שיטות אנרגיה, קריסה חד-צירית. נושאים נבחרים באלסטיות יישומית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1978 prentice hall international, london, 2nd ed. popov, egor p. mechanics of materials
  1970 mcgraw-hill, new-york, 3rd ed. timoshenko, s.p. and goodier j.n. theory of elasticity

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:14:28