מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מדידה - 014935 (Current)

014935 - שיטות מדידה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   3   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014003 סטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
  014205 הידרוליקה ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  014205 הידרוליקה   ( או
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
 
  074137 שיטות מדידה       מקצועות מכילים


מונחים: גודל נמדד, דיוק, היסט, שגיאה, אי-ודאות, כושר הבחנה, סף גילוי, היסטרזה. מערך כיול. עקרון פעולה של חיישנים בסיסים. של חיישנים בסיסים. ביצוע ניסויים בנושאים קשורים להנדסת מים: מדידת כוחות סילון, עקומות שאיבה, מאפייני זרימה וכו'.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 רבין 09:30-10:30 ד ד"ר פן רוני הרצאה 10 11
404 רבין 09:30-12:30 א גב שפר עידית מעבדה 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 mcgraw-hill, 4th edition, ernest o. doebelin measurement systems: application and design

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 01:57:29