מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבקרה 2 - 014927

014927 - מבוא לבקרה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014926 מבוא לבקרה1       מקצועות קדם
 
  074147 בקרה בביו-תהליכים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא למימוש בקרים אנלוגי ודיגיטלי. תגובה דינמית של מערכות בקרה וספציפיקציות. יציבות לפי rootlocus, routh וקריטריון ניקויסט. תגובת תדירות ודיאגרמות nyquist bode ו- nichols. עודף מופע ועודף הגבר. רגישות. תכנון בקרים מסדר גבוה. משוב מצב ומשערך מצב. דוגמאות בקרה של מערכות בהנדסה אזרחית.


נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 04:07:44