מקצוע מידע על מקצוע : מיפוי ממוחשב - 014878

014878 - מיפוי ממוחשב
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014842 יסודות המיפוי והמדידה 2   (   מקצועות קדם
) 014846 מסדי נתונים גיאו-מרחביים ו -    
 
  014847 מבוא למיפוי ממוחשב וממ"ג       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אלגוריתמים לעיבוד גיאומטרי של מידע גיאוגרפי וקטורי. מבנה נתונים של מפה וקטורית דו-ממדית. מבנה נתונים של מפות רסטריות. טופולוגית תאים לניהול מידע וקטורי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 00:46:29